Postări

Resurse Intangibile

Imagine
Una dintre Resursele Intangibile de Putere prin care România și Națiunea Română vor renaște, este Inventica, capacitatea uriașă a Neamului Românesc de a născoci. Alte Resurse Intangibile de Putere sunt: Limba Română în Ființa căreia este păstrată Moștenirea de Cunoaștere și de Înțelepciune codată în Cuvântul Rostit și în Alcătuirea Literelor și a Cuvintelor, Cărțile de Înțelepciune cusute în Simboluri pe Portul Național, cioplite în Lemn și în Piatră, pictate pe Lutul Ceramicii, Calea-în-Dar sau Calendarul Sacru al Sarmisegetuzei, Tainele Kogaionului, Focul cel Viu și Veșnic al Izvorului Neamului și Iubirea de Neam și de Țară. Toate acestea se află înscrise cu Văpaia Puterii Vieții, în Inima fiecărei Femei și a fiecărui Bărbat al Neamului Românesc. O vreme le-am uitat sau nu am știut cum să le aducem în Mintea noastră și cum să facem, ca aceste Resurse Intangibile să ne aducă Folos în Viețile noastre. Nu ne-am învățat Pruncuțele și Pruncii de existența acestor Izvoare de Abundență, de…

De partea noastră

Imagine
Primim astăzi ceea ce am oferit și oferim, Pământului, Animalelor și Plantelor, de multă, de mult prea multă vreme încoace. Am otrăvit Pământul cu combinații de substanțe chimice create de noi pentru a crește, pasămite, producția agricolă și am distrus solurile, pentru că am distrus tot ce era viu în sol, toată Viața Microscopică, toate Ființele mici, care transformă resturile Vegetale și Animale în ceea ce numim, Strat Fertil. Am obținut astfel o infertilitate avansată și, în multe locuri, deșertificarea Pământului. Solul, pentru a fi, pentru a redeveni fertil, are nevoie doar de compost, un „produs” care se prepară cu mare ușurință atât la nivel de Gospodărie Familială cât și la scară industrială și pentru care nu este nevoie de niciun combinat chimic, ci doar de Iubire de Pământ și de un pic de... muncă. Observă Pădurea! În Pădure nu ară nimeni, nu sapă nimeni, nu pune nimeni îngrășăminte chimice și totuși Pădurea prosperă și devine Roditoare în fiecare an. Imită Natura și vei prim…

Împreună

Imagine
Toți, Împreună, Femei și Bărbați ai României, formăm Națiunea Română. Suntem diferiți ca înfățișare, ne înveșmântăm diferit în Port și în Cuvânt, în Înfăptuiri și în Simțiri, în Gândire și în Rostire, în Graiuri și în Înfăptuiri. Cunoașterea pe care a dobândit-o fiecare dintre noi, fie pe Cale Directă, Verticală, prin Intuiție, fie pe Calea Orizontală a Îmbogățirii Cunoașterii, prin Studiu, fie pe Calea Stră-Moșească, prin Pilde, Proverbe, Zicători, Povețe și prin Legile Frumoase ale Înaintașilor noștri, fie prin toate aceste Căi ale Devenirii, ne face să părem a fi diferiți atunci când alunecăm în Uitarea de Sine, atunci nu știm, nu înțelegem, nu conștientizăm, atunci când respingem din neștiință, Adevărul ce rostește, că Totul se află în Inima, în Sufletul, în Mintea Profundă și în Alcătuirile Nevăzute ale Trupului fiecăreia și a fiecăruia dintre noi. 
Cunoașterea și Înțelepciunea fiecăreia și a fiecăruia dintre noi, ne face să părem separați și, astfel, suntem separabili, atunci câ…

Legea Cauzei şi a Efectului

Imagine
Legea Cauzei şi a Efectului nu poate fi ocolită sau abrogată de nimeni. Celor care astăzi îşi bat joc de Seniorii României numindu-i în fel şi chip, celor care doresc moartea propriilor Părinţi ajunşi la vârste înaintate conform unor criterii imbecile, lansate în Mentalul Colectiv şi în spaţiul public de comunicare, de nişte neisprăviţi care împart oamenii în felurite categorii după cum le supurează minţile lor bolnave, celor care îi urăsc cu obstinaţie pe cei pe care ar fi Firesc să-i onoreze şi să îi respecte aşa cum face Naţiunea Japoneză, spre exemplu,cu Seniorii Japonezi, le-ar fi util să cunoască Adevărul Imuabil al Legii Cauzalităţii, Adevăr exprimat de toţi Înţelepţii Lumii în felurite Alcătuiri Rostite către semeni: „ceea ce semeni, aceea vei culege”, „ceea ce dăruieşti, aceea vei primi”, „cum îi tratezi tu pe alţii, aşa vei fi şi tu tratat”, „cum îi batjocureşti tu pe alţii, aşa vei fi şi tu, la rândul tău, batjocurit”, „cum le îngrădeşti altora Viaţa, aşa îţi va fi îngrădit…

Poți fi cu adevărat...

Imagine
Poți fi cu adevărat un Demnitar al României doar dacă iubești România, doar dacă iubești Națiunea Română, Istoria Adevărată a României, Tradițiile și Obiceiurile Românilor, Portul Național, Cultura Românească, Limba Română, doar dacă ești un Ostaș al Idealurilor Neamului Românesc, doar dacă ești un Luptător Înnăscut pentru Dreptate, Libertate, Unitate, Prosperitate, doar dacă ești un Om Născut în Iubirea de Țară, în Iubirea de Soră și de Frate, doar dacă ești gata în fiecare clipă să te jertfești pentru Țară și pentru Neam.
Poți fi cu adevărat un Demnitar al României doar dacă iubești Pământul Românesc și îl săruți cu Evlavie, doar dacă iubești Munții, Dealurile, Șesurile, Pâraiele, Râurile, Lacurile, Dunărea cu a sa Mirifică Deltă, Marea cea Mare, Aerul, Pădurile, Poienile Crângurile, Grădinile, Livezile, Holdele, Cătunele, Satele și Orașele României, Urșii, Lupii, Mistreții, Păsările, Peștii, Gâzele și Șoaptele Naturii, doar dacă iubești Zorile, Răsăritul Soarelui, Ploa…

Puterea Infinită

Imagine
Dacă tot stăm și vom mai sta pe-acasă o vreme, haideți, să petrecem cu Iubire acest timp, astfel încât, să ne fie fiecăreia și fiecăruia dintre noi, Aducător de Bucurie și de Folos, să ne fie Inspirator și Înfăptuitor! Haideți, să înțelegem că Mintea noastră și Inima noastră au o Putere Infinită de Înfăptuire a tot ceea ce noi le încredințăm cu știința ori fără știința noastră! Haideți, să dăruim Putere de Înfăptuire doar acelor simțiri, gânduri, rostiri și acțiuni ce ne sunt Aducătoare de Folos, de Bucurie și de Împlinire nouă, Surorilor și Fraților noștri Români, Neamului nostru și României.

Trăind cu tot felul de spaime, gândindu-ne, vorbind unii cu alții sau scriind pe platformele de socializare despre tot felul boli, virușii, moarte, conspirații, politică, trădătorii de Neam și de Țară, despre corupție, despre slugărnicie, globalism, consumism, despre distrugerea Demnității și a Onoarei, despre omniprezenta incultură, despre ne-Firescul ce a cuprins societatea și tinde să o înghi…

Dedic această carte tuturor Femeilor din Lume, tuturor Mamelor, tuturor celor ce au ales să aducă pe lume Pruncuţe şi Prunci!

Imagine
O carte care te cheamă într-o călătorie a Cunoaşterii alturi de Zeiţa OLMA şi Ucenica sa Thyana. O călătorie a Înţeleptului alături de Ucenicul său şi a Ucenicului alături de Inţelept.
O carte care îţi dezvăluie Taine ale Firii Înconjurătoare, Taine ale Uni-Versului şi Taine ale Sinelui.
O carte în care parcurgi atât calea Uceniciei, cât şi cea a Inţeleptului, pentru că suntem cu toţii Ucenici şi Înţelepţi deopotrivă.
Ramona Dumitrescu

Beithys, Fecioara Luptătoare

Imagine
„- Nu te-aș fi recunoscut niciodată!
- M-am schimbat, așa este. M-am schimbat mult. Trupul meu a devenit mare și puternic. Nu mai sunt de mult Copila firavă pe care o știai tu. Calea Fecioarei Luptătoare îți întărește Trupul și Mintea. Brațul îți crește puternic și sigur. Privirea îți devine aprigă, asemeni privirii Harpiei. Trupul învață să îndure durerea, gerul, viscolul, arșița și furtuna. Mintea ta învață să se ridice deasupra Vieții și a morții. O Fecioară Luptătoare nu este vreo slăbănoagă, nu are picioarele și brațele ca vreascurile, nu arată ca o mâță plouată, nu are privirea pierită, nu se scâncește și nu se miaună, ci este asemeni unei aprige tigroaice, ce cu mare greutate poate fi încolțită și răpusă, așa că... iată-ne din nou împreună! Sunt teafără, puternică și încrezătoare, așa cum n-am fost încă până acum.
- Eu am ales Calea Ucenicului...”

Fragment dintrilogia OLMA


Foto: https://pixabay.com

BESTSELLER ORGANIZER

Imagine